G-JE56N4TD0D
top of page

Labirent, herkesin sanata erişimi için eşit fırsatlara sahip olması gerektiği fikrinden hareketle; izleyici, sanatçı ve bağımsız küratörler için adil bir alan yaratmaya adanmış bir oluşumdur.

Labirent, sanatçılara hayatın maddi gereklerini yalnızca yaratıcı faaliyetleriyle karşılayabilecekleri bir ortamı yapılandırmada, özgün ve yaratıcı fikirlere üretim, tanıtım, sunum imkanları oluşturmaları konusunda sürdürülebilir destek sağlamayı hedeflemektedir.

Labirent, sanatın kişiler ve kurumlar üzerinden şekillendirildiği hiyerarşik iktidarına karşı eleştirel bir mesafe alan bağımsız bir oluşumdur. Bugün artık deşifre olmuş ve hemen herkesin yüzleşmeye, değiştirmeye gönüllü olduğu bu tıkanık sisteme ait yapısal sorunların ayıklanıp, ortak bir konsensüs içinde çözülebileceği umudunu taşır ve anlayış olarak da bu sorumluluk üzerinde temellenir. Labirent’e göre bunun yolu, kişilerin neler yapabileceklerini araştırıp, anlamaya çalışacakları ve tartışacakları demokratik alanlar oluşturmaktan geçer.

Labirent sanatı, sistemin şekillendirdiği hayatın/sanatın mevcut sorunlarına nihai çözümler üretmekten çok, meselelerin farklı düşünce yapılarına sahip kişiler tarafından ortaya çıkarılacağı, değerlendirileceği, anlama ve tartışmaya yönelik bir diyalog yöntemi olarak şekillendirileceği, süreci önemsemektedir.

Neden Labirent?
Labirent, hayatın akışında ve sanata yaklaşımımızda önümüze çıkan engelleri aşmamızı sağlayan merak ve azmi temsil eder.

bottom of page