Soyhan Baltacı

1989 yılında İstanbul’da doğdu. 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Şu an Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde Yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Çalışmalarında mekan, insan ve doğa ögelerini karşılaştırarak insan ve onun mekan ile olan ilişkisini bir eleştiri nesnesi haline getiriyor. Doğa, başlangıçta biyolojik bir tür olan insan için, içerisinde türlü imkanları barındıran bir mekan iken, geçen zaman içerisinde maruz kalmış olduğu tahribat nedeniyle eksik kalmış, kaynakların azalıp, ihtiyaçların çoğalmasıyla insan kendi yıkımının sonucu ile karşı karşıya kalmıştır. Baltacı karşı karşıya gelme durumunu, insan-mekan ilişkilerini, canlı ve cansız maddeler ile karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi görmemize yardımcı oluyor.

SERGİLER