Reach Geblo

Heykeltıraş ve grafiti sanatçısıdır. 1994 yılında doğan ve İstanbul’un Üsküdar ilçesinde büyüyen sanatçı 2000’lerin başında grafitiyi keşfetti. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünü tamamladı. Son yıllarda çalışmalarını uluslararası projelerde sergileme imkanı buldu. Kamusal alana atıfta bulunmak yerine, yeni materyalleri araştırarak heykel ve sokak sanatı disiplinini birleştirmeyi amaçlayan sanatçı kaynakları arasında; sokak kültürü, insan hakları, kimlik ve mekan meselelerine rastlanır. Sanatçı dahil olunamayan ve dışarıda bırakılan toplulukların yaşam alanlarını değerlendirir. Geçmiş ve günümüzde devam eden değişim, dönüşüm üzerine odaklanır. Bu değişim mekan üzerinden bireye ve topluma yansır.

SERGİLER

  • Alegorik Teşhis | 17.09.2020 - 31.10.2020