G-JE56N4TD0D
top of page

Labirent: Bilinmeyen Ada

27.09.2018 - 16.11.2018

Basın bülteni için tıklayınız.

İSTANBUL ASMALI MESCİT’İN YENİ SERGİ MEKANI LABİRENT SANAT, “LABİRENT: BİLİNMEYEN ADA” İSİMLİ İLK SERGİSİYLE 27 EYLÜL 2018 TARİHİNDE AÇILIYOR…

 

Labirent Sanat’ın “Labirent: Bilinmeyen Ada” başlıklı ilk sergisinin kavramsal çerçevesi, metafor olarak kolektif hafızada güçlü bir yere sahip olan Labirenti korku, ikilem, merak, kaybolma, ölüm, kaos gibi duygu durumlarını harekete geçiren olumsuz çağrışımlarının yerine; bugün özneyi kuşatan, biçimlendiren, yönlendiren, tek tipleştiren faşist ilişki biçimlerinden, kapitalist metalaşmadan kurtulacağı ve yeni öznellik biçimlerinin deneyimleneceği yersizyurtsuzlaşma çizgilerinin keşfine açılan, yeni olasılıklar ağı olarak okumak üzerinde temellenir.  

 

Labirent içine giren kaybolsun diye yapılır ama aynı zamanda giren kişiye sınırlı mekanda sonsuz sayıda yol yaratması ve labirentin gücünü tersine çevirmesi için bir başkaldırıyı da hazırlar. Labirentte kaybolmak yerine günlük yaşamın tekdüzeliğine sığınmak, kaostan kaçmak için matematiksel, rasyonel ve bir o kadar da dikte edici sistemin hükmüne boyun eğmek demektir.

 

Gerçekte kaybolmak kaybetmek ya da başarısızlık değil; yaratmaya, bilinmeyeni keşfetmeye ve öğrenmeye fırsat tanıyan süprizlere açık bir durumdur. “Bazı yolculuklarda, yolcular yollarını kaybettikleri zaman kürekleri gemiye alırlar, artık hiçbir yere gitmedikleri zaman muhteşem adalara ulaşırlar”.

 

Hande Özdilim küratörlüğündeki sergide Barış Cihanoğlu, Beyza Boynudelik, Burçin Erdi ve Özge Enginöz’ün ‘labirent’ kavramı üzerine ürettikleri işlerini 27 Eylül – 16 Kasım 2018 tarihleri arasında Labirent Sanat’ın Asmalımescit’teki mekanında görebilirsiniz.

Sanatçılar:

Beyza BOYNUDELİK

Barış CİHANOĞLU

Burçin ERDİ

Özge ENGİNÖZ

afis_50x70cm-01.JPG
bottom of page