Flou Project

Flou Project, sanat ve tasarım arasındaki ayrımların bulanıklaştığı, birbirini dönüştürdüğü, yeni deneysel yaklaşımların keşfedildiği çağımızda, inter-disipliner bir oluşumdur. 

İnsanın tarih boyunca doğayı dönüştürme sürecinin son halkasını temsil eden modernizm, en sonunda insanı doğa ile şehir arasında kesin bir ayrım yapmaya sürüklemiştir. Bu sürecin yarattığı kontrast durumlar, katı netlikler, insanları, bir zamanlar birbirine görece daha barışçıl bir uyum sağlayan kent-doğa ikilisi arasında tercih yapmaya zorlamış veya yaşadıkları şehirlerde yapay “doğa” inşa etmeye teşvik etmiştir.

Bu bağlamda Flou Project, bu net ayrımları, sanat ve tasarım birlikteliği üzerinden flulaştırmayı hedefler. Netliğin ortadan kalkmasıyla değerlendirme süreci daha kişisel bir hal alır. Benzerlikler, yakınlıklar, tamamlama, devamlılık ve geçmiş deneyimler gibi öz ilişkiler bu deneysel keşif sürecinde yeni algılayış biçimlerine olanaklar tanır. Bu sayede bireye kendi özünü anlama yolunda çağrışımlara açık, zenginleşmiş bir yol açar.

Flou Project’in metodu, katılımcıyı net imgeler ile hazır sonuçlara yönlendirmek yerine, araştıran, yoruma açık gri alanlar vaad eder. Bunu yaparken de kolektif yaklaşımı kullanır.

Deniz Üner, 1983 yılında İstanbul’da doğdu. 2007 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İç Mimarlık bölümünden mezun oldu. Aalto Universitesi’nde yüksek lisansını tamamladı.

Tuna Üner, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü'nde eğitimi devam etmektedir.

SERGİLER