Emel Ülüş

1984 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim bölümünü tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi B.E.F. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde ikili ilişkilerin doğasını araştırdığı çalışmalarıyla, baskı resim ve resim üzerine eğilim göstererek, lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Çalışmalarında ilişki kavramını irdeleyerek, toplumda kadın kimliğine yüklenen anlamlar üzerinden sorgulamalar yapmaktadır. Soyutlama ve soyuta doğru evrilen yapıtlarında, farklı disiplinleri ve medyumları bir araya getirerek, bugünün cinsiyetsiz formlarını bir yaşam önermesi olarak sunmaktadır. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Doktora eğitimine, İstanbul’daki atölyesinde sanat çalışmalarına devam etmektedir.

SERGİLER